Brosuri | Despre Hyundai | Test drive | Masini rulate   

Card de Fidelitate.

 

INIDAN – Bonus Card

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul este compania INIDAN SRL, TARGU JIU, Jud. GORJ, cod unic de înregistrare RO 4807985, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J18/1111/1993, tel: 0253/22.11.22, fax: 0253/22.11.22, e-mail: marketing@inidan.ro
Art. 2 – Participanţi
- În programul de fidelitate se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani sau persoană juridică, care achiziţionează produse sau servicii prestate şi facturate de INIDAN SRL indiferent de sumă şi care acceptă şi respectă condiţiile prezentului regulament.
- La acest program nu au voie să participe angajaţii INIDAN SRL.
Art. 3 – Produse participante
- Cardul obţinut conform Art. 2 poate fi utilizat în Complexul INIDAN din TARGU JIU si din reteaua de magazine INFOMANU, pentru orice produs achiziţionat.
- La acest program de fidelitate participă toate produsele comercializate, excepţie făcând produsele care sunt incluse în alte campanii de reduceri de preţuri, indiferent de modalitatea de desfăşurare a acestora (campanie promovată în showroom, campanie promotie service, discount acordat individual, contract de service cu condiţii speciale, promotii in magazinele de electronice si electrocasnice, ş.a.).
Art. 4 – Durata
Perioada valabilitatii programului de fidelitate este nelimitată.
Art. 5 – Conditii de validitate
Pentru a beneficia de INIDAN Bonus Card clientul trebuie să îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:
• Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile de la Art. 2;
• Să existe o primă tranzacţie efectuată între el (ca persoană fizică sau persoană juridica) şi SERVICE MULTIMARCA INIDAN;
• Cardul are perioadă de valabilitate nelimitată;
• Bonusurile acumulate şi necheltuite în termen de 730 de zile calendaristice (2 ani) de la data acumulării lor se vor reseta .
Art. 6 – Bonusuri şi acordarea lor
• Cardul se obţine pe loc de la SERVICE MULTIMARCA INIDAN, dacă există o tranzacţie facută de client sau există un istoric al tranzacţiilor între client şi compania emitentă a cardului;
• Procentul pentru serviciile, piesele şi accesoriile achizitionate de la INIDAN oferit clienţilor  este de 10% din valoarea facturii, inclusiv TVA, in cazul efectuarii platii cu numerar, direct la încheierea tranzacției, cu condiția prezentării Bonus Card-ului la consilierul service.Valoarea acestui procent nu se cumuleaza pe card *1
• In cazul in care se efectueaza achizitii cu factura mai mare de 400 lei, la urmatoarele lucrari efectuate  clientii beneficiaza de discount de  10 % la piese, tractare gratuita in judetul Gorj si o constatare gratuita care cuprinde 35 de verificari.
• Bonusul pentru piesele şi serviciile SERVICE  INIDAN oferite clienţilor , pentru reparatiile suportate de firmele de asigurari, acordat ca procent din valoarea facturii, este de 3% inclusiv TVA , cu condiția prezentării Bonus Card-ului la consilierul service. Acest bonus se cumuleaza pe card, putand fi folosit cu urmatoarea tranzactie cu plata numerar*2
• Procentul pentru achiziţionarea de aparatura electronica si electrocasnica, produse pentu amenajari interioare si produse sanitare de la magazinele din reteaua INFOMANU, pentru posesorii cardului de fidelitate este de 3% din valoarea facturii, inclusiv TVA, in cazul efectuarii platii cu numerar, direct la încheierea tranzacției cu condiția prezentării Bonus Card-ului la consultantul de vânzări, iar produsul achiziţionat să nu mai fie inclus în altă campanie aflată în derulare (bonusuri la cumpărare, preţ preferenţial, discount negociat în magazin ş.a.). Valoarea acestui procent nu se cumuleaza pe card *3
Regulament program fidelitate INIDAN Bonus Card
• Bonusurile obţinute pot fi cheltuite pentru a achita parţial sau integral un alt produs sau serviciu achiziţionat ulterior de la INIDAN în termen de 730 zile calendaristice (2 ani) de la data acumulării acestora.
• În funcţie de opţiunea posesorului de card, sumele acumulate din bonusurile aferente achiziţiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziţie sau pot fi acumulate în cont;
• În cazul în care clientul achită integral un produs cu bonusul de pe card el nu va beneficia de bonus la achiziţia respectivă; în cazul în care plata unui produs se face parţial cu bonus acumulat anterior, clientul va primi bonus doar pentru valoarea platită cu numerar (cu condiţia ca produsul să nu fie inclus într-o campanie de reduceri de preţ);
• Pentru acumularea sau cheltuirea bonusurilor, clienţii trebuie să prezinte la casa INIDAN, Bonus Cardul-ul pentru a putea fi scanat.
• Folosirea improprie sau frauduloasă a Bonus Card-ului de către posesorul său atrage după sine retragerea cardului şi excluderea acestuia din programul de fidelitate;
• Cardul nu are valoare comercială şi nu se emite contra cost;
• Nu se poate acorda în numerar contravaloarea bonusurilor acumulate în contul de card;
• Nu se pot cumula sumele obţinute în urma bonusurilor a doi sau mai multi posesori de card;
• Programul de fidelitate nu este o loterie, fiecare posesor de card primind bonusul aferent achiziţiilor făcute şi grilei de bonusare în care se încadrează conform specificaţiilor Art. 6;
Art. 7 -Regulamentul aferent INIDAN Bonus Card
• Fiecare card aferent programului de fidelitate INIDAN Bonus Card, este unic şi nenominal;
• Bonusul de 10% se acordă în momentul încasării facturii (cash sau încasare prin bancă).
• Bonusul de 3% se acordă în momentul emiterii facturii, cumulandu-se pe card, pentru reparatiile suportate de firmele de asigurari.
• INIDAN SRL nu poate fi făcut răspunzătoare în cazul utilizării cardului de către alte persoane fără acceptul posesorului de drept ;
• posesorii cardului sunt obligaţi să anunţe dispariţia sau furtul cardului, cât şi seria cardului, la Departamentul de Relaţii Clienţi, la următorul număr de telefon : 0253-22.11.22 sau la sediul INIDAN aflat pe Strada Narciselor, Nr. 28, Tg Jiu, Gorj;
• INIDAN SRL nu este raspunzător pentru bonusurile cheltuite din cele acumulate pe card în perioada de până la anunţarea dispariţiei sau furtului cardului;
• bonusul acumulat poate fi cheltuit în termen de 730 zile calendaristice de la data acumulării acestora.
Orice membru al programului de fidelitate beneficiază de următoarele avantaje :
o Discount de 10% la plata numerar, in complexul SERVICE MULTIMARCA INIDAN
o Discount de 3% la plata numerar in reteaua de magazine INFOMANU
o Bonus 3% la despagubirea prin asigurare (puncte de loialitate)
o Bonus Card-ul poate fi utilizat imediat;
o Bonus Card-ul este uşor de folosit: este suficient să fie prezentat la fiecare achiziţie;
o Bonus Card-ul poate fi utilizat indiferent de modalitatea de plată;
INIDAN SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existenţei programului de fidelitate, fără notificarea prealabilă. Varianta modificată va fi adusa la cunostinţa clienţilor prin afişare pe site şi în showroom.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri puteţi contacta departamentul Relaţii Clienţi la urmatorul număr de telefon: 0253-22.11.22, la adresa de mail: marketing@inidan.ro sau la adresa: INIDAN, Strada Narciselor, Nr. 28, Tg Jiu, Gorj.
Prezentul Regulament este pus gratuit la dispoziţia clienţilor în showroom-ul INIDAN, şi pe site-ul www.hyundai-inidan.ro